ROK1920 NA ZIEMI WŁODAWSKIEJ

Wielki Test o Bitwie Warszawskiej 1920

Kliknij wprzycisk poniżej i rozpocznij
"Wielki Test o Bitwie Warszawskiej 1920"

Rozpocznij test

"Wielki Test o Bitwie Warszawskiej 1920"

Twój aktualny czas:

Masz 9 minut na rozwiązanie całego testu


1. Który z dowódców sowieckich był głównodowodzącym na froncie zachodnim?

2. Jaki kryptonim nosiła operacja sowiecka rozpoczynająca wojnę polsko-bolszewicką?

3. Który z późniejszych prezydentów Francji brał udział w Bitwie Warszawskiej?

4. Jaką nazwę nosiła armia gen. Józefa Hallera?

5. Gdzie miała miejsce ostatnia w historii bitwa kawalerii?

6. W jakich dniach trwała Bitwa Warszawska?

7. Który z kapelanów stał się symbolem Bitwy Warszawskiej?

8. Skąd nastąpił decydujący kontratak Wojska Polskiego na armię sowiecką?

9. Kto złamał szyfry Armii Czerwonej?

10. Kto był sojusznikiem Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej?

11. Gdzie w czasie bitwy miał siedzibę polski Sztab Generalny?

12. Kiedy została powołana Rada Obrony Państwa?

13. Którą w kolejności z decydujących bitew w historii świata jest Bitwa Warszawska?

14. Kto był twórcą określenia "Cud nad Wisłą"?

15. Które z państw zadeklarowało pomoc wojskową i militarną Polsce?

16. Kto był dowódcą frontu broniącego Warszawy?

17. Kiedy miała miejsce wyprawa kijowska?

18. Gdzie 15 sierpnia 1920 Polacy zdobyli sowiecką radiostację?

19. Kto był dowódcą oddziałów sowieckich w Bitwie pod Komarowem?

20. Które miejsce nosiło nazwę "Polskie Termopile"?

21. Jak nazywał się najmłodszy obrońca Płocka w 1921 r. odznaczony Krzyżem Walecznych?

22. Kiedy miała miejsce Bitwa nad Wkrą?

23. Kto był adiutantem Piłsudskiego podczas wojny 1919-1920?

24. Kiedy został podpisany traktat w Rydze kończący wojnę polsko-bolszewicką?

25. Która z twierdz była głównym punktem obronnym na linii Wkry?

26. Kto był w Wojskowym Gubernatorem stolicy w czasie bitwy warszawskiej?

27. Gdzie mieściła się tymczasowa kwatera główna Naczelnego Wodza (13-16 sierpnia) skąd wydano rozkaz kontrofensywy?

28. Jak miał na imię gen. Jędrzejewski, dowódca obrony Lwowa?

29. Jak nazwano Józefa Piłsudskiego w związku z Sulejówkiem?

30. Które z miast było bronione 20 sierpnia 1920 przed atakiem wojsk Aleksandra Jegorowa?

31. Które z oddziałów Wojska Polskiego miały wytyczony kierunek działań przez tereny Włodawy?

32. Pod czyimi rozkazami były oddziały atakujące sowieckie kolumny zaopatrzeniowe na szosie Włodawa-Trawniki?

33. Jaką nazwę nosiły oddziały sowieckie działające na terenach Włodawy i jej okolic?

34. Który z pociągów pancernych mial wspierać oddział kpt. Zajchowskiego na linii Bug-Włodawa-Zabuże?

35. Kto był dowódcą "Grupy Poleskiej"?

36. Kto był dowódcą 7 dywizji piechoty walczącego o Włodawę z odziałami sowieckiej 58 dywizji strzeleckiej?

37. Którego kraju był prezydentem Symon Petlura?

38. Kto dowodził siłami Frontu Północnego?

39. W połowie września wyruszyła spod Włodawy grupa operacyjna gen. Krajowskiego. Z których dywizji piechoty się składała?

40. Do kogo należał zagon pancerno – motorowy, który przeszedł z 10 na 11 września przez Bug i zdobył Kowel?

41. 27 sierpnia armia gen. Bałachowicza zajęła Perespę, w dniu następnym zajęła:

42. Jak miał na imię kpt. Munnich Szef Oddziału II Sztabu?

43. Czyja była 58 dywizja strzelców pod kryptonimem "stara znajoma”?

44. 1 i 3 dywizja piechoty Legionów, które przyłączyły się do 2 armii miały za zadanie zdobyć Białystok i utrzymać linię:

45. Którą dywizją Legionów dowodził gen. Leon Berbecki w sierpniu 1920 roku ?

46. Kto wydał rozkaz wykonawczy dotyczący bitwy w okolicy Osowy?

47. Kto dowodził I dywizją piechoty Legionów, która przecięła szosę Radzyń – Wisznice w dniu 16 sierpnia?

48. 3 dywizja piechoty Legionów skoncentrowana w rejonie Sawina do realizacji zadania przyjęła ugrupowanie dwurzutowe. Kto wchodził w skład jednego z tych ugrupowań?

49. Kiedy rozegrała się decydująca walka w rejonie Osowy między 3 dywizją piechoty Legionów a 58 dywizją strzelecką sowiecką?

50. Która sowiecka grupa bojowa została pokonana w boju pod Osową z sierpnia 1920 roku?

51. Kiedy 8 pułk piechoty legionów i batalion 7 – go pułku piechoty zajęły Brześć nad Bugiem?

52. Kto był premierem II RP w czasie bitwy warszawskiej?

53. Kiedy miała miejsce bitwa pod Cycowem?

54. Który z poniższych oddziałów polskich brał udział w boju o Cyców?

55. Kto był dowódcą IV Brygady Jazdy?

56. Która bitwa była pierwszą porażką Armii Czerwonej w bitwie o Warszawę?


Znajdź nas na