ROK1920 NA ZIEMI WŁODAWSKIEJ

Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

muz_bt_os-2.jpgStrzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej, okolice Wytyczna 16 VIII 1920.

Łukasz Kurkowski

Żołnierz ubrany jest w mundur sukienny opracowany w armii rosyjskiej w 1909 roku z przeznaczeniem dla podoficerów, j ednakże mimo wykonania sporej liczby kompletów, nie wszedł on do użytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W czasie I wojny światowej wydawany był żołnierzom jednostek mobilizowanych w kolejnych rzutach, co spowodowało, że nawet po zakończeniu walk pewna ilość umundurowania tego typu pozostała w magazynach, po czym została wykorzystana w Armii Czerwonej. Na głowie czapka cywilna, nawiązująca wyglądem do rosyjskich czapek wojskowych (zastępowanie wojskowych czapek, przez cywilne zamienniki, których krój był podobny, było częstą praktyką stosowaną w Armii Czerwonej wobec braków w zaopatrzeniu). Przy pasie ładownice na amunicję do karabinu w wersji zastępczej, wykonanej z brezentu. Wobec dużych strat, jakie armia rosyjska poniosła w pierwszych miesiącach I wojny światowej, już w ojny światowej, już w grudniu 1914 roku w magazynach zaczyna brakować standardowych, skórzanych ładownic. Stąd też grudniu 1914 roku w magazynach zaczyna brakować standardowych, skórzanych ładownic. Stąd też już w 1915 roku wprowadzony zostaje model zastępczy, w formie brezentowej, zapinanej na guziki już w 1915 roku wprowadzony zostaje model zastępczy, w formie brezentowej, zapinanej na guziki saszetki, z doszytym z tyłu tunelem, umożliwiasaszetki, z doszytym z tyłu tunelem, umożliwiającym założenie jej na pas główny. Takie rozwiązanie jącym założenie jej na pas główny. Takie rozwiązanie pozwalało wyprodukować dużą liczbę ładownic w stosunkowo krótkim czasie i niewielkim kosztem, pozwalało wyprodukować dużą liczbę ładownic w stosunkowo krótkim czasie i niewielkim kosztem, stąd wykorzystywane było aż do zakończenia działań zbrojnych w Wojnie polsko stąd wykorzystywane było aż do zakończenia działań zbrojnych w Wojnie polsko -- bolszewickiej. bolszewickiej. Żołnierz posiadŻołnierz posiada także aluminiową manierkę w pokrowcu oraz chlebak (tzw. sucharnik). Uzbrojenie a także aluminiową manierkę w pokrowcu oraz chlebak (tzw. sucharnik). Uzbrojenie stanowi rosyjski karabin Mosin wprowadzony w 1891 roku, będący podstawową bronią strzelecką stanowi rosyjski karabin Mosin wprowadzony w 1891 roku, będący podstawową bronią strzelecką w Armii Carskiej w czasie I wojny światowej, po obu stronach konfliktu w czasie Wojw Armii Carskiej w czasie I wojny światowej, po obu stronach konfliktu w czasie Wojny Domowej w ny Domowej w Rosji oraz w Armii Czerwonej w czasie Wojny polsko Rosji oraz w Armii Czerwonej w czasie Wojny polsko -- bolszewickiej. bolszewickiej.

Opracowanie Tomasz Żurawski
Konsultacja historyczna dr Andrzej Gładysz

Znajdź nas na