ROK1920 NA ZIEMI WŁODAWSKIEJ

Galeria

Opracowanie Tomasz Żurawski, Mateusz Haberek
Konsultacja historyczna dr Andrzej Gładysz

Kapral I. Batalion 7. Pułku Piechoty Legionów

Kapral I. Batalion 7. Pułku Piechoty Legionów

Kapral I. Batalion 7. Pułku Piechoty Legionów, V Brygada Piechoty Legionów, 3. Dywizja Piechoty Legionów, 3. Armia Wojska Polskiego, Front Środkowy....

Zobacz więcej
Szeregowiec II Batalionu 8. Pułku Piechoty Legionów

Szeregowiec II Batalionu 8. Pułku Piechoty Legionów

Szeregowiec II Batalionu 8. Pułku Piechoty Legionów, V Brygada Piechoty Legionów, 3. Dywizja Piechoty Legionów, 3. Armia Wojska Polskiego, Front Środkowy....

Zobacz więcej
Szeregowiec II Batalionu 23. Pułku Piechoty

Szeregowiec II Batalionu 23. Pułku Piechoty

Szeregowiec II Batalionu 23. Pułku Piechoty, V Brygada Piechoty Legionów, 3. Dywizja Piechoty Legionów, 3. Armia Wojska Polskiego, Front Środkowy....

Zobacz więcej
Starszy Szeregowiec kompanii karabinów maszynowych 8. Pułku Piechoty Legionów

Starszy Szeregowiec kompanii karabinów maszynowych 8. Pułku Piechoty Legionów

Starszy Szeregowiec kompanii karabinów maszynowych 8. Pułku Piechoty Legionów, V Brygada Piechoty Legionów, 3. Dywizja Piechoty Legionów, 3. Armia...

Zobacz więcej
Dowódca Armii Czerwonej sztabowiec

Dowódca Armii Czerwonej sztabowiec

Dowódca Armii Czerwonej sztabowiec Grupa Mozyrska , Brześć Litewski 16 sierpnia 1920, W 1919 roku opracowane zostają warunki techniczne nowego umundurowania...

Zobacz więcej
Dowódca oddziału 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej w umundurowaniu polowym

Dowódca oddziału 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej w umundurowaniu polowym

Dowódca oddziału 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej w umundurowaniu polowym, przedpola Włodawy 16 VIII 1920   Podstawą umundurowania jest...

Zobacz więcej
Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej, okolice Wytyczna 16 VIII 1920. Łukasz Kurkowski Żołnierz ubrany jest w mundur sukienny opracowany w armii...

Zobacz więcej
Dowódca drużyny w 155 pułku strzelców 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Dowódca drużyny w 155 pułku strzelców 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Dowódca drużyny w 155 pułku strzelców 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej. Osowa poranek 17 VIII 1920 Grzegorz Niski Żołnierz ubrany jest w...

Zobacz więcej
Strzelec 58 dstrz Armii Czerwonej

Strzelec 58 dstrz Armii Czerwonej

Strzelec 58 dstrz Armii Czerwonej. Okolice jeziora Białego, Okuninka 17 VIII 1920 Wojciech Gągała Podstawę umundurowania stanowi letni komplet drelichowy. Żołnierz...

Zobacz więcej
Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej

Strzelec 58 dywizji strzelców Armii Czerwonej. Szosa z Hańska do Włodawy na wysokości Osowej, wieczór 16 VIII 1920 - Mirosław Budziszewski Żołnierz...

Zobacz więcej
Chorąży ze sztabu 8. Pułku Piechoty Legionów

Chorąży ze sztabu 8. Pułku Piechoty Legionów

Chorąży ze sztabu 8. Pułku Piechoty Legionów, oddelegowany na stanowisko oficera łącznikowego przy dowództwie 3. Pułku Artylerii Polowej Legionów, III...

Zobacz więcej
Znajdź nas na