ROK1920 NA ZIEMI WŁODAWSKIEJ

Dowódca Armii Czerwonej sztabowiec

IMG_20200829_101602.jpgDowódca Armii Czerwonej sztabowiec

Grupa Mozyrska , Brześć Litewski 16 sierpnia 1920,

W 1919 roku opracowane zostają warunki techniczne nowego umundurowania dla żołnierzy i dowódców Armii Czerwonej. Jednakże w zniszczonej gospodarczo Rosji, nie ma możliwości wyprodukowania odpowiedniej liczby kompletów mundurowych, stąd nowe wzory trafiają do bardzo niewielkiej liczby żołnierzy -- głównie dowódców różnych szczebli. Przedstawiony na fotografii dowódca ma sobie czerwone spodnie, które pojawiają się jako element umundurowania Armii Czerwonej niedługo po jej powstaniu pierwotnie, jako element nagrody i wyróżnieni a dla żołnierzy, którzy wykazali się w boju, następnie zaś, jako element umundurowania wyjściowego dowódców i kadetów. Bluza mundurowa, to regulaminowy element uszyty wedle wzoru opracowanego w 1919 roku. Na piersi przeszycia w kolorze malinowym barwie piechoty (analogicznie w kawalerii ten element miałby kolor niebieski, w jednostkach inżynieryjnych czarny, w oddziałach pogran iczników zielony, etc). Ciekawy rozwiązaniem było umieszczenie dwóch obszernych kieszeni w bluzie mundurowej, poniżej linii pasa. Żołnierz ma na sobie także szelki dla oficerów (wprowadzone w armii carskiej na
początku XX wieku), do oporządzenia zaś przypi ęta jest szabla typu kaukaskiego, która w początkach istnienia Armii Czerwonej bardzo często zastępowała stricte wojskową broń białą u kadry dowódczej. Na głowie papacha piechoty czapka z założenia przeznaczona do wykorzystania w okresie zimowym, jednakż e w Armii Czerwonej tego typu nakrycia głowy cieszyły się dużą popularnością, jako nawiązanie do tradycyjnych, rosyjskich strojów. Na nogach trzewiki oraz skórzane sztylpy.


W czasie Wojny polsko bolszewickiej, umundurowanie tego typu należało do rzadkoś ci. Wykorzystywane było jedynie przez wyższych dowódców, na dalekich tyłach frontu (z przyczyn oczywistych, barwny mundur nie nadawał się do wykorzystania na pierwszej linii bojowej). Uzbrojenie dowódcy stanowi pistolet Mauser C96 broń konstrukcji niemie ckiej, jednakże bardzo lubiana przez czerwonoarmistów (do tego stopnia, że do dnia dzisiejszego model ten funkcjonuje pod potocznymi nazwami "komisarz", "bolo" czy "bolszewik"). Była to broń bardzo nowoczesna (mimo, że projekt powstał w 1893 roku), niezawo dna i ceniona przez użytkowników. Warto dodać, że był to pierwszy na świecie udany model pistoletu samopowtarzalnego, co oznacza, że przeładowywanie następowało automatycznie po każdym strzale (inaczej niż np. wykorzystywanych w tym czasie karabinach, gdzi e strzelec musiał sam przeładować broń przed każdym kolejnym wystrzałem).

Znajdź nas na